Kiespijn

Wat is er met Mark Rutte gebeurd? Stond hij enkele jaren geleden, ondanks dat hij uiteindelijk aan het langste eind trok, nog in de schaduw van Rita Verdonk en moest hij zich op gekunstelde wijze laten gelden, nu lijkt hij de enige lijsttrekker van de grote partijen die niet buiten de contouren van authenticiteit hoeft te treden en ziet hij de VVD, comfortabel achterover leunend, groeien.

Wat is er met Rita Verdonk gebeurd? Stond zij enkele jaren geleden, ondanks dat zij uiteindelijk door Mark Rutte werd weggebonjourd, nog fier op de voorgrond tijdens haar gepoogde caf├ęcoup, nu is zij niet meer dan een kluchtige tante Sidonia die haar door konkelarijen weggekwijnde populariteit met potsierlijke partijstandpunten probeert op te poken.

Wat is er met Geert Wilders gebeurd? Stond hij slechts enkele maanden geleden, ondanks dat hij werd ontmaskerd als iemand die niet van Arische doch Indische afkomst bleek te zijn, nog minarettenhoog in de peilingen, nu daalt hij, geholpen door Hero Brinkman, steeds verder neer op aarde en poogt hij zich met het vermijden van kopvoddentaal tussen een toekomstige coalitie te wurmen.

Wat is er met Job Cohen gebeurd? Stond hij enkele dagen na zijn aantreden als partijleider, ondanks dat hij een partij vertegenwoordigt die wel degelijk duikt, draait en dogmatisch is, nog als een vader des vaderlands in de schijnwerpers, nu worstelt hij zich hakkelend en cijfers vergetend door debatten en moet hij het van onbetekenende nevenoptredens hebben om zijn imago van verder rafelen te behoeden.

Wat is er met Jan-Peter Balkenende gebeurd? Stond hij acht jaren en vier kabinetten lang, ondanks zijn Harry Potter-kapsel en zwarte-kousen-afkomst, nog als staatsman boven alle partijen, nu zal hij het luctor et ermergo wel kunnen schudden en zal hij zich na 9 juni met zekerheid en misschien wel voorgoed op een van de Zeeuwse schiereilanden terugtrekken.

Wat is er met de kiezer gebeurd? Stond hij of zij meer dan een halve eeuw lang, ondanks talloze maatschappelijke ontwikkelingen die soms veel ingrijpender waren dan die van de laatste tien jaar, nog standvastig achter eigen partij en zuil, nu hopt de kiezer van de ene grote man naar de andere verlosser en ziet het politieke landschap er nog veelzijdiger uit dan de informatiemedia die het verslaan.

Het zijn diezelfde informatiemedia die er de oorzaak van zijn.